ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

д-р Манолис Дермицакис - невролог

Доктор на Катедрата по медицина, A.U.Th. Преквалифициран в Годешохе, Германия.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Декларация за защита на личните данни описва личните данни, които дермицаки.гр събира за вас, как използваме и защитаваме вашите лични данни и изборите, които имате за това как използваме тези данни.

Ние осъзнаваме, че защитата на личните данни е постоянна отговорност и затова периодично ще актуализираме и изменяме тази Декларация. Моля, посещавайте нашия уебсайт от време на време https://дермицаки.гр/ за да гарантираме, че сте запознати и доволни от всички промени.

1. Кои сме ние
Ние смеdermitzaki.com – ЕМАНУЕЛ ДЕРМИЦАКИС НЕВРОЛОГ, Неврологична клиника, намираща се в Тумпа, Солун, п.к. 543 52, Dim. Циапану 36-38 на ет. 1.

 

Ние се ангажираме да осигурим безопасна среда, да подобрим грижите за пациентите и да осигурим оперативно качество в рамките на времеви и бюджетни ограничения. В нашата клиника лекуваме множество неврологични заболявания и непрекъснато инвестираме в модерно технологично оборудване.

2. Какви лични данни събираме за вас?
2.1. Пълно име / име на фирма. Ние събираме собствените и фамилните имена на нашите клиенти и имената на лицата за контакт на нашите клиенти, когато проявяват интерес към нашите услуги или се регистрират за нашия бюлетин (бюлетин) или участвайте в нашите конкурси и промоции.
2.2. Имейл адрес. Ние събираме имейл адресите на нашите клиенти и контактите с клиенти, когато те проявят интерес към нашите услуги или се регистрират за нашия бюлетин (бюлетин) или участвайте в нашите конкурси и промоции.
2.3. пощенски адрес. Ние събираме домашния или служебния адрес на нашите клиенти за целите на фактурирането и за изпращане на всички фактури на хартиен носител по пощата.
2.4. Друга информация за контакт. Ние събираме друга информация за контакт, като телефонен номер на нашите клиенти или лица за контакт с клиенти, за да предоставяме нашите услуги по-добре и по-бързо.
2.5. Подробности за цените. Ние събираме информацията на нашите клиенти, която е необходима за фактурирането на нашите услуги, като например A.F.M. и А.М.К.А.
2.6. Опитваме се да минимизираме риска за вашите права и свободи, като не събираме вашите чувствителни лични данни.

3. Как събираме вашите лични данни?
Ние събираме вашите лични данни, когато изразите интерес към нашите услуги, когато влезем в договорни отношения за предоставяне на нашите услуги, когато посетите нашия уебсайт или когато се регистрирате на бюлетин нас. Ние не продаваме вашите лични данни на никого и ги споделяме само с трети страни, които улесняват предоставянето на нашите услуги за вас.

4. Как използваме (обработваме) вашите лични данни?
Ние използваме вашите лични данни за следните цели:
4.1. Предоставяне на нашите услуги. Предоставяне на услуги в здравния сектор.
4.2. Маркетингови и/или промоционални действия, като участие в състезания или имейли, които изпращаме периодично на тези, които са се абонирали за нашия бюлетин. В списъка с хора, на които изпращаме бюлетини, може да добавим и тези, които ни предоставят своите имейл адреси по време на комуникацията ни и които ни казват, че желаят да получават бюлетини. Във всеки бюлетин на получателя се дава възможност да декларира, че не желае да получава други бюлетини от нас.

5. Правно основание за обработване на Вашите лични данни
5.1. Обработването на Вашите лични данни за предоставянето на нашите услуги за Вас се основава на сключването и изпълнението на договор или - по Ваше искане - на подготвителните действия за сключването и изпълнението на договор.
5.2. Обработването на вашите лични данни за маркетингови и/или промоционални цели се основава на вашето съгласие.
5.3. В някои случаи обработката на Вашите лични данни е необходима за целите на нашите легитимни интереси или за целите на нашето спазване на националното и/или европейското законодателство.

6. Време за съхранение на вашите лични данни
6.1. Ние съхраняваме вашите лични данни, докато продължават нашите бизнес отношения. Ние съхраняваме личните данни на нашите клиенти и потребители най-малко петнадесет (15) години, за да можем да изпълним задължението си да водим точна отчетност за данъчните или други административни органи.
6.2. Ние съхраняваме личните данни на лицата, които са се регистрирали на бюлетини (и/или в нашите промоционални дейности), докато тези лица не заявят пред нас, че не желаят повече да получават бюлетини и/или промоционални материали от нас.
6.3. За повече информация относно това къде и колко дълго се съхраняват вашите лични данни, моля свържете се с contact@dermitzaki.gr.

7. Гаранции, които поемаме, за да защитим вашите данни
Когато ни предоставите личните си данни, ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че те са защитени. За да защитим вашите лични данни, ние предприемаме физически, технически и организационни мерки за защитата им. Ние актуализираме и преглеждаме технологията за сигурност, която използваме постоянно. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни само до тези служители, които трябва да знаят тези данни, за да ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, ние обучаваме служителите относно важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашите лични данни. Освен всичко друго, ние сме въвели следните технически и организационни мерки и процедури, за да защитим вашите лични данни от загуба, промяна, незаконна обработка или промяна:
– криптиране;
– откриване и управление на пробиви в сигурността;
– използване на сървъри, разположени в помещения с ограничен достъп и подлежащи на редовни проверки;
– използване на информационни системи и компютърни програми, инсталирани по начин, който свежда до минимум използването на личните данни на потребителя и/или данните за удостоверяване;
– приемане на отделни процедури за поддържане на лични данни и тяхното сигурно изтриване/унищожаване;
– достъп до системи и бази данни на принципа „необходимост да се знае“.

8. Кога и как споделяме вашите лични данни с други?
Като част от нашите дейности ние използваме доставчици трети страни, които предоставят услуги от наше име. Поради това може да се наложи да споделим вашите лични данни с тях. Ние обаче споделяме с тях само вашите лични данни, които са необходими за предоставяне на услугите, които изискваме от тях, и изискваме от тях да защитават вашите данни и да не ги използват за други цели. Личните данни, които събираме от вас, се съхраняват в една или повече бази данни, хоствани от трети страни, разположени в рамките на Европейския съюз. Тези трети страни не използват и нямат достъп до вашите лични данни за каквато и да е цел, различна от съхраняването и извличането им за нашата компания.

9. Вашите права
Имате право да поискате достъп до вашите лични данни, които ние обработваме. Освен това имате следните права:
9.1. Право на коригиране или изтриване (в определени случаи) на вашите лични данни.
9.2. Право да ограничите обработването или да възразите срещу обработването на вашите лични данни.
9.3. Право (при определени условия) да получите вашите лични данни за използване другаде.
9.4. В случаите, когато обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие също имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката за периода преди оттеглянето на Вашето съгласие.
За да упражните правата си, моля, попълнете Формуляра за искане – Упражняване на правата на субекта на данни.
И накрая, имате право да подадете жалба до компетентния гръцки независим орган, който е Органът за защита на личните данни (http://www.dpa.gr/).

10. Трансфер на лични данни извън ЕС
Личните данни, които събираме от вас, не се прехвърлят или обработват извън Европейския съюз.

11. Използване на бисквитки
Използваме бисквитки (малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, когато сърфирате в интернет), за да поддържаме нашия уебсайт, да предоставяме нашите онлайн услуги и да събираме информация. Бисквитките ни позволяват, наред с други неща, да съхраняваме вашите предпочитания и настройки, да предоставяме реклами въз основа на вашите интереси и да анализираме как работят нашият уебсайт и онлайн услуги.

12. Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас за всеки въпрос относно обработката на вашите лични данни или използването на бисквитки или за упражняване на правата ви, като използвате електронна форма за контакт на нашия уебсайт или чрез имейл на contact@dermitzaki.gr

13. Информация за изданието – промени и актуализации
Това изявление е последно актуализирано на 12/12/2020.
Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме тази Декларация по всяко време, по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме, освен публикуването на актуализираната Декларация на нашия уебсайт. Може да изпращаме периодични имейли, за да ви напомняме за промени и актуализации на тази Декларация, но трябва да проверявате често нашия уебсайт, за да бъдете информирани за текущата и приложима Декларация за поверителност.

Запазете час за мигрена Неврологичен преглед Назначаване Съвети

2310 923 883 693 741 5244