ЛОКАРИЈАТА

Др. Манолис Дермицакис - невролог

Доктор на катедрата за медицина, А.У.Т. Преквалификуван во Годешохе, Германија.

Услуги

Специјализирани третмани од невролог Манолис Дермицакис

Часови на работа

Секојдневно наутро - попладне Со закажување

САРС-КОВ-2

Информации за вашиот состанок
среде пандемија.

Важно ажурирање…